Udlejningsregler

Opskrivning til familieboliger og studieboliger i Bomidtvest foregår via www.lejehuset.dk. Du har mulighed for at tilmelde dig e-tilbud, hvilket betyder, at du får besked på mail eller sms, når der er en ledig bolig, der matcher dine ønsker.

 

Vi udlejer alle familieboliger og studieboliger ud fra den gældende lovgivning, hvor alle almene boligorganisationer skal have to ventelister: Den almindelige venteliste og den interne venteliste.

 

Den almindelige venteliste er for udefrakommende ansøgere, der ikke er beboere hos en af boligorganisationerne på den fælles venteliste. På den almindelige venteliste står også de personer, som er beboere hos en af boligorganisationerne og har boet der i mindre end et år. Ansøgerne bliver placeret på ventelisten ud fra den dato, der registreres ved betaling.

 

Den interne venteliste er for lejere, som allerede bor hos en af boligorganisationerne på den fælles venteliste og har boet der minimum et år. Ansøgerne bliver placeret på ventelisten ud fra den dato, der registreres ved betaling.

 

Alle boliger udlejes efter følgende prioritering:

1. Ansøgere med særlig fortrinsret. (Se mere herom under menupunktet Fortrinsret
2. Ansøgere fra samme afdeling. 
3. Ansøgere fra samme boligorganisation. 
4. Ansøgere fra de andre boligorganisationer på den fælles venteliste. 
5. Ansøgere der ikke har en bolig hos en af boligorganisationerne på den fælles venteliste.

 

Alle ældreboliger visiteres via kommunerne.