Pesondata

Persondataforordningen indeholder nogle regler, som giver dig en række rettigheder over for Bomidtvest, som behandler oplysninger om dig.


Rettighederne bidrager til åbenhed, og gør dig i stand til at varetage dine interesser.


Den registreredes rettigheder omfatter kort fortalt følgende:

  • Ret til at blive orienteret om, at der indsamles/behandles oplysninger om dig.
  • Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, som Bomidtvest behandler om dig.
  • Ret til at gøre indsigelse mod, at behandling af oplysninger finder sted.
  • Ret til at få oplysninger, der er urigtige eller vildledende, rettet eller slettet, samt i den forbindelse af forlange, at andre, der har modtaget oplysningerne, orienteres om dette.

Du kan læse mere om persondataloven på Datatilsynet.

 

Her kan du læse mere om Bomidtvests sikkerhed omkring persondata:

Behandling af personoplysninger om beboere 

Behandling af personoplysninger i rekrutteringsprocessen

Behandling af personoplysninger i forbindelse med TV-overvågning

Behandling af personoplysninger i forbindelse med husordensklager

Retningslinjer for sletning af personoplysninger m.v.