Øverste myndighed var samlet

Tilføjet 25-05-2018

Onsdag den 17. maj 2018 afholdt Bomidtvest repræsentantskabsmøde på Hotel Medi i Ikast.

Formand Bjarne Andersen aflagde beretning, hvor han bl.a. opfordrede til fornuft fra kommunernes side, når de ønsker, at almene boligselskaber skal bygge nyt: Læs opfølgningen i avisen

På valg til bestyrelsen var:
Bjarne Andersen, Ikast
Lisbeth Rudbeck, Skjern
Hanne Knudsen, Spjald

Som alle blev genvalgt uden modkandidater

På valg som suppleanter var:

Kirsten Damsgaard, Videbæk
Poul Poulsen, Vildbjerg

Da Kirsten Damsgaard er indtrådt i bestyrelsen blev foreslået

Bjarne Villadsen, Skjern som 1. suppleant
Poul Poulsen, Vildbjerg som 2. suppleant

Som blev valgt uden modkandidater

 

Efterfølgende konstituerede hovedbestyrelsen sig som følger:

Formand: Bjarne Andersen
Næstformand: Bente Madsen

« Gå tilbage