Nye affaldsbeholdere i Ringkøbing-Skjern Kommune

Tilføjet 13-08-2020

Fra 1. november 2020 træder en ny affaldssortering i kraft i Ringkøbing-Skjern Kommune. Derfor omdeler kommunen i perioden fra august og frem til midt i oktober nye to-delte affaldsbeholdere.

Du skal fortsat bruge din nuværende affaldsbeholder indtil den nye affaldssortering træder i kraft omkring 1. november 2020.

Kommunen vil markere den sidste tømning af din nuværende beholder, hvorefter du skal tage din nye beholder i brug.

Affaldsbeholder


Sortering af mad- og restaffald
I din nye beholder finder du grønne poser til sortering af madaffald. Du vil én gang årligt få udleveret grønne poser. Hvis du har brug for flere, kan de købes på genbrugspladsen.
Til restaffald skal du bruge de plastposer, som du plejer at bruge.

Ønsker du en ny affaldsspand i dit køkken til sortering af mad- og restaffald, skal du selv anskaffe den. Bomidtvest køber ikke nye affaldsspande.


Fælles affaldsbeholdere

Benytter du fælles affaldsbeholdere, skal du også sortere affald fra 1. november 2020. Der vil i den forbindelse blive opstillet affaldsbeholdere til henholdsvis mad- og restaffald.

Grønne poser til madaffald vil blive omdelt.


Gamle affaldsbeholdere
Din nuværende affaldsbeholder må ikke benyttes, når den nye ordning er trådt i kraft, og vil ikke blive tømt herefter. Beholderen vil blive fjernet af Bomidtvest i løbet af november måned.


Du kan læse mere om den nye affaldssortering på madaffald.rksk.dk.

« Gå tilbage