Nye affaldsbeholdere i Herning Kommune

Tilføjet 25-09-2020

I starten af 2021 træder en ny affaldssortering i kraft i Herning Kommune. Derfor omdeler kommunen i perioden fra januar til marts 2021 nye to-delte affaldsbeholdere.

En typisk husstand får følgende beholdere leveret:

En beholder med to rum til madaffald og restaffald
En beholder med to rum til papir/pap og metal/plast/mad- og drikkekartoner

De nye affaldsbeholdere er klar til brug, når du modtager dem.

Sortering af mad- og restaffald
Sammen med de nye affaldsbeholdere modtager hver husstand en køkkenspand + poser til madaffald samt en sorteringsvejledning.
Til restaffald skal du bruge de plastposer, som du plejer at bruge.

Fælles affaldsbeholdere
Benytter du fælles affaldsbeholdere, vil der også her blive opstillet affaldsbeholdere til den nye affaldssortering. Køkkenspand + poser til madaffald samt en sorteringsvejledning vil blive omdelt.

Gamle affaldsbeholdere
Der kommer en markering på din nuværende affaldsbeholder om, hvornår der er sidste tømning af den. Beholderen må ikke benyttes herefter og den vil blive fjernet af Herning Kommune.


Du kan læse mere om den nye affaldssortering på affald.herning.dk.

« Gå tilbage