Skabelon afdelingsmødet

Hvis boligafdelingen ikke bruger en referent fra Bomidtvests administration til afdelingsmøderne, men lader en anden skrive referatet, findes der en skabelon. Skabelonen er med til at sikre, at alle punkter på dagsordenen bliver refereret.

 

Referatet er et beslutningsreferat.

 

Formålet med referatet er at gengive:

  • hvad der er blevet drøftet
  • hvad der blev besluttet
  • hvem der blev valgt til afdelingsbestyrelsen og som suppleanter

 

 

Skabelon til referat af afdelingsmødet ligger her