Beboerdemokrati

DemokratiHos Bomidtvest har det stor betydning, at beboerne har indflydelse på deres egen bolig og deres afdeling. 

 

Som beboer i Bomidtvest har du indflydelse på de beslutninger, der bliver taget om afdelingens regler, økonomi, vedligeholdelse, pasning af de fælles arealer og sociale aktiviteter for beboerne.

  

Beslutningerne om din afdeling træffes på afdelingsmødet. Her vælges også en afdelingsbestyrelse, som skal varetage beboernes interesser og hjælpe til at komme beboernes ønsker i møde.

 

Deltagelse i beboerdemokratiet er en forudsætning for at skabe et godt fællesskab med løsninger, som kommer alle til gode.  Et velfungerende beboerdemokrati giver Bomidtvest velfungerende og attraktive boligafdelinger.