Baggrund og vision

Bomidtvests afdeling 630 er en meget stor afdeling med en meget forskelligartet bygningsmasse, og renoveringsprocessen kan derfor deles op i fire afsnit:

 

Område A: Islandsgade 2-22, Finlandsgade 24-30 og Jyllandsgade 11-21

Område B: Sønderparken 2-38 og Fælleshuset

Område C: Sønderparken 1-29

Udearealerne

 

Visionen for afdeling 630 er at skabe en boligmasse og et boligområde, der blander mennesker uanset identitet og etnicitet. Bomidtvest ønsker at skabe et boligområde, eller et mindre bysamfund (en by i byen), der har sin helt egen unikke identitet, og samtidig et boligområde, der formår at åbne sig op for og interagere med omverdenen.

 

Visionen er at skabe et område, der henvender sig til mange forskellige grupper af mennesker; unge og ældre, mænd og kvinder, idrætsudøveren og motionisten, børn og voksne.

 

Der skal skabes et oplevelsesrigt og grønt område, der taler til sanserne. Området skal opleves som interessant af såvel beboere som borgere i Ikast by. Med afdeling 630 skal der skabes et mindre bymiljø med erhverv, forretninger, sociale aktiviteter og arrangementer, legepladser, idrætsmuligheder, aktivitetsbane, tilbud til udsatte grupper, cafeer og så videre.

 

Film om renoveringen