Hvad er en helhedsplan?

 

En helhedsplan er en plan, der på et overordnet niveau fastlægger vejstruktur, grøn struktur, arkitektur, udbygnings- og anvendelsesmuligheder for et større område.

 

Hovedbestyrelsen beslutter ud fra fx tilstandsrapporter, økonomi, boligsociale forhold og udlejningssituation, om der skal udvikles en helhedsplan for en afdeling. Beboerne er med til at bestemme indholdet og skal stemme om planen.

Almene boligafdelinger kan søge støtte til opretning, udbedring, forbedring, ombygning samt miljøforbedringer hos Landsbyggefonden. Landsbyggefonden er de almene beboeres kollektive opsparing og det er reguleret ved lov, hvordan pengene må bruges. For at Landsbyggefonden kan støtte økonomisk, skal der være tale om ekstraordinære forhold, som ikke kan løses ved almindeligt vedligehold.

 

 

Det er forskelligt, hvad der skal laves i hver afdeling, men alle helhedsplaner forholder sig til bygninger, boliger og fællesareal. 

 

 

I Bomidtvest arbejder vi løbende med helhedsplaner. Disse helhedsplaner involverer en stor renovering af de eksisterende bygninger, samt flere forskellige boligsociale tiltag. 

Traeer Soenderparken Oktober 2013