Du kan finde oplysninger, om hvem der er vicevært i din afdeling under menupunktet Beboer - Find din afdeling.

Tager din vicevært ikke telefonen, skal du indtale en besked på telefonsvareren. Ellers ringer han ikke tilbage. 

Du finder din viceværts mobilnummer under "Find afdeling" og på kontaktsiderne. Indtal dit navn, din adresse og hvad henvendelsen drejer sig om på telefonsvareren - så ringer han tilbage, så snart han har mulighed.

Send ikke SMS: Lad være med at sende en sms, for på den måde opdager du ikke, hvis din vicevært holder fri. Viceværterne hos Bomidtvest skal ikke besvare sms'er og telefon, når de har fri.

Ring til din vicevært - holder han fri fortæller telefonsvareren dig, hvem du skal kontakte.

 

Ja. Det er vigtigt, at du selv tegner en indbo-, glas- og kummeforsikring, da selskabets forsikring ikke dækker eventuelle skader på indbo, glas og kumme.

Se mere under menupunktet Beboer - Forsikring.

I nogle afdelinger er det tilladt at holde husdyr, i andre er det ikke. Du kan se reglerne i afdelingens ordensreglement, som du kan finde under menupunktet Beboer - Find din afdeling.

 

Se også Hundeloven, der regulerer det ansvar og de forpligtelser hundeejere er pålagt. I loven kan du se en liste over forbudte hunderacer.

Bomidtvest har fælles venteliste med FællesBo og Boligselskabet Fruehøjgaard. Opskrivning og udlejning foregår derfor via hjemmesiden www.lejehuset.dk

Du kan søge om boligstøtte hos Udbetaling Danmark. Det skal gøres digitalt via Borger.dk.

 

Her finder du taksterne: https://bm.dk/ydelser-satser/satser-for-2019/boligstoette/

 

BL har lavet lavet denne pjece, der forklarer, hvordan du kommer i betragtning til boligstøtte.

 

Hvis du ikke betaler din husleje til tiden, vil du modtage et rykkerbrev med krav om betaling inden 14 dage. Samtidig vil du blive pålagt et gebyr på kr. 284,- (2019). Betaler du ikke inden fristens udløb, vil sagen blive overdraget til vores advokat uden yderligere varsel.

Nej. Det er ikke muligt at få henstand med betaling af huslejen.

Hvis din økonomi er kommet ud af kontrol, kan du få hjælp til at bringe den i orden igen.

KFUMs Sociale Arbejde, Dansk Folkehjælp og enkelte kommuner yder gratis, uvildig og fortrolig rådgivning om privatøkonomi.

Du får hjælp til igen at få overblik, hjælp til at komme gælden til livs, og gode råd til at holde styr på din økonomi videre frem.

Find den kommune du bor i og klik videre til gratis hjælp...

 

Ikast-Brande Kommune:

/om-bomidtvest/nyheder/oekonomisk-raadgivning.aspx

 

Herning Kommune:

https://www.folkehjaelp.dk/det-goer-vi/frivilligt-socialt-arbejde/gaeldsradgivning/

 

Holstebro Kommune:

http://kulturogfrivillighuset.dk/info-l%C3%A6ger/radgivninger/

http://www.kfumsoc.dk/projekter/paa-fode-igen/

 

Lemvig Kommune:

https://www.folkehjaelp.dk/det-goer-vi/frivilligt-socialt-arbejde/gaeldsradgivning/

 

Morsø Kommune:

http://www.kfumsoc.dk/projekter/paa-fode-igen/

 

Ringkøbing-Skjern Kommune:

http://www.kfumsoc.dk/projekter/paa-fode-igen/

 

Skive Kommune:

http://www.kfumsoc.dk/projekter/paa-fode-igen/

 

Struer Kommune:

http://www.kfumsoc.dk/projekter/paa-fode-igen/

Forskellen er beregningsmåden. Begge dele opkræves af lejer og står som sikkerhed for udlejers krav mod lejer. Udlejer kan således foretage modregning i indskud eller depositum for lejers forpligtelser overfor udlejer. F.eks. til dækning af krav til istandsættelse ved fraflytning.

 

Indskud opkræves til delvis dækning af financieringen af byggeriet og indskuddet skal fastsættes til 2 pct. af anskaffelsessummen for byggeriet, jf. lov om almene boliger § 118.

Opkræves der ikke indskud kan udlejer opkræve depositum, som højst må udgøre, hvad der svarer til 3 mdr. leje.

Der er 3 måneders opsigelse til den første hverdag i en måned. Såfremt du opsiger en ældrebolig, hæfter kommunen dog for boligen, så snart den er klar til genudlejning.

Nej. For at opsige din bolig, skal du fremsende en skriftlig opsigelse, som er underskrevet af de personer, som står på lejekontrakten.

Ved fraflytningssynet skal du aflevere boligen i fuldstæding rengjort stand. Under menupunktet Fraflytning, kan du se en tjekliste med oplysning om rengøring af boligen.

Vær opmærksom på, at manglende rengøring bliver betragtet som en misligholdelse. 

Hvis du ønsker at klage over en nabo, skal klagen være skriftlig, præcis og begrundet. Men en formel klagesag kan være både lang og ubehagelig, og ofte kan sagerne løses både hurtigere og bedre, hvis du istedet tager en snak med din nabo i mindelighed.
Du kan jo henvise til jeres ordensreglement, som ligger her:
/beboer/find-din-afdeling.aspx

 

Klageskema: Anmeldelse klage

 


Hvis du har spørgsmål, eller hvis du behøver hjælp til at formulere din klage, kan du kontakte driftsafdelingen hos Bomidtvest på 72185500

Du kan finde oplysninger om antenne- og internetløsninger under din afdeling. Der er nemlig stor forskel på, hvilke muligheder, der tilbydes.

Find din afdeling her: /beboer/find-din-afdeling.aspx

 

Her kan du tjekke, hvilke muligheder der er for bredbåndsløsninger, hvor du bor: https://tjekditnet.dk/

 

Bor du i et område, hvor Altibox tilbyder løsninger, har de dette tilbud til vore beboere:

https://www.altibox.dk/bomidtvest/