Indskudslån

IndskudslaanNår du flytter ind i en almen bolig, har du mulighed for at søge lån til det aktuelle indskud hos kommunen.

 

Du vil sammen med lejekontrakten modtage en attest til brug for ansøgning af indskudslån. Denne attest skal vedlægges ansøgningsskemaet, som skal rekvireres hos kommunen.

 

Ansøgningen skal sendes til den kommune, som boligen er beliggende i og skal søges i god tid inden indflytning.

 

Du kan også læse mere om reglerne for indskudslån på borger.dk under "Bolig og flytning". Vi skal gøre opmærksom på, at det ikke er muligt at søge indskudslån til boliger opført før 1. april 1964 eller til boliger, hvor der betales depositum.