Boligstøtte

BoligstoetteNår du bor til leje i en bolig, har du mulighed for at søge boligstøtte hos Udbetaling Danmark.

Ansøgning om boligstøtte skal ske digitalt via borger.dk.

Udbetaling Danmark får automatisk besked om boligens størrelse, husleje og m2.

Undtaget herfra er dog de Kommunale boliger i Vinderup. Her skal du ved ansøgning om boligstøtte vedlægge den  attest, som Bomidtvest sender til dig sammen med din lejekontrakt.
Søger du først om boligstøtte efter indflytning, skal du kontakte os for at få tilsendt en ny attest.

Udbetaling Danmark får automatisk besked fra os, når der er ændringer i din husleje.

Fra 1. januar 2016 får Udbetaling Danmark automatisk besked fra SKAT om din husstands indkomst - dog ikke, hvis du er selvstændig eller har indkomst fra en udenlands arbejdsgiver.
Udbetaling Danmark bruger oplysningerne hver måned til at se på, hvor meget boligstøtte du skal have udbetalt. Derfor kan du opleve, at din boligstøtte er forskellig fra måned til måned, hvis husstandens indkomst ændrer sig så meget, at du har ret til enten højere eller lavere boligstøtte.
Du får brev fra Udbetaling Danmark, hvis du får mere eller mindre boligstøtte, end du plejer.

Husk, at Udbetaling Danmark stadig skal have besked, hvis der sker andre ændringer i din situation, som kan påvirke din boligstøtte.

Boligstøttens størrelse afhænger af:

  • Boligens størrelse
  • Huslejens størrelse
  • Antal beboere - børn og voksne
  • Indkomst og formue


Boligselskabernes Landsforening har lavet en brochure omkring reglerne for boligstøtte - du kan se brochuren her.

Du kan også læse mere om reglerne for boligstøtte på borger.dk.