Betaling af husleje

Sidst i hver måned vil der blive fremsendt et indbetalingskort til betaling af din husleje. Indbetalingskortet vil blive fremsendt enten til din e-boks eller med almindelig post.
Du kan også tilmelde huslejebetalingen til Betalings Service, hvilket er gratis.
 
Rettidig betaling af husleje er senest på forfaldsdagen, som er den 1. i måneden. Forfalder lejen til betaling på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen til den efterfølgende hverdag.

Huslejen kan også overføres til vores bankkonto i Nordea:
Registreringsnummer 2210 - Kontonummer 5970081420. Henvis gerne til dit lejemålsnummer på overførslen.