Betaling af husleje

Sidst i hver måned vil der blive fremsendt et indbetalingskort til betaling af din husleje. Du kan også tilmelde huslejebetalingen til Betalings Service, hvilket er gratis.

 
Rettidig betaling af husleje er senest på forfaldsdagen, som er den 1. i måneden. Forfalder lejen til betaling på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen til den efterfølgende hverdag.

Huslejen kan også overføres til vores bankkonto i Nordea:
Registreringsnummer 2210 - Kontonummer 5970081420. Henvis gerne til dit lejemålsnummer på overførslen.