Syn af bolig

Når vi har modtaget din opsigelse, får du tilsendt en bekræftelse på modtagelsen. Du vil samtidig blive indkaldt til syns- og besigtigelsesforretning, som vil blive foretaget umiddelbart efter din fraflytning.

 

Vær opmærksom på, at boligen skal afleveres i ubeboet, ryddelig og rengjort stand ved syns- og besigtigelsesforretning. Se under menupunktet Tjekliste, hvad du skal sørge for, inden du flytter.

 

NøglerNoegler

 

Senest ved syns- og besigtigelsesforret-

ningen skal du aflevere alle de nøgler, som du har fået udleveret.

 

Gør du ikke det, skal du betale udgiften for en omkodning af låsecylindrene. Prisen afhænger af antal cylindre og nøglesystemets alder, men kan løbe op i 2.000,- kr.

 

Spørg viceværten, hvis du er i tvivl om, hvor mange nøgler, du har fået udleveret.