Opsigelse

Når du skal fraflytte din bolig,Opsigelse skal du fremsende en skriftlig opsigelse til:

 

Bomidtvest

Finsensvej 1 A

7430 Ikast

 

Du kan udskrive en opsigelsesblanket nedenfor eller du kan opsige din bolig elektronisk med NemID.

Opsig din bolig elektronisk her

 

Udskriv opsigelsesblanketten her

 

Hvis du ikke har mulighed for at udskrive en opsigelsesblanket eller opsige din bolig elektronisk, kan du selv lave en opsigelse. Det er dog vigtig, at opsigelsen indeholder følgende informationer:
 

  • Navn og adresse
  • Fraflytningsdato - dato for hvornår boligen er tom og klar til syn
  • Ny adresse eller den adresse hvor flytteopgørelsen mm. skal sendes til
  • Telefonnummer
  • Underskrift af den eller de personer som er lejer af boligen

 

Vær opmærksom på, at opsigelsen først er gyldig, når vi har modtaget den i underskrevet stand.

 

Du må gerne sende os din opsigelse på mail, når bare de ovenstående krav er opfyldt: mail@bomidtvest.dk

 

Opsigelsesvarsel

 

Du har tre måneders opsigelse til den første hverdag i en måned. Fraflytter du boligen før, vil vi forsøge at udleje boligen hurtigst muligt.

Vær opmærksom på, at du skal betale husleje i istandsættelsesperioden på 14 dage efter fraflytning af boligen.

 

Hvis du opsiger en ældrebolig, hæfter kommunen for boligen, så snart boligen er klar til genudlejning.