Fremvisning af din bolig i opsigelsesperioden

Ifølge Lov om leje af almene boliger § 93 har du som lejer pligt til at give adgang til lejemålet, således at andre kan se det.

 

Når en lejlighed er opsagt skal vi som boligorganisation hurtigst muligt forsøge at genudleje den, og ansøgere skal have en rimelig mulighed for at se lejligheden, inden de tager stilling til, om de vil underskrive en kontrakt.

 

Vi opfordrer ansøgere til selv at kontakte de nuværende lejere for at lave aftale om et tidspunkt til at komme og besigtige lejligheden.

 

Der skal ikke være adgang hver dag og hele dagen, og adgangen skal naturligvis aftales med den nuværende lejer, som normalt selv vil være til stede.  Ingen må skaffe sig adgang til lejligheden uden aftale.

 

Kapitel 16 Lejerens fraflytning

§ 93. Er der afgivet opsigelse, eller skal det lejede af anden grund fraflyttes, skal lejeren give adgang til at bese det lejede. Lejeren fastsætter tiden herfor. Besigtigelse kan kun finde sted med deltagelse af udlejeren eller dennes stedfortræder, når lejeren ikke er repræsenteret.

 

Keys 1310919