Flytteafregning

Prisoverslag

Senest 14 dage efter syns- og besigtigelsesforretning vil du modtage oplysning om udgifterne til istandsættelsen.
Den anslåede udgift kan maksimalt stige med 10 pct. I prisoverslaget er der ikke medregnet hverken indskud/depositum eller skyldig/tilgodehavende husleje.

Flytteafregning

Så snart vi har modtaget alle regninger vedrørende flyttesagen, fremsender vi en endelig flytteafregning.

Forbrugsopgørelse

Hvis du betaler aconto el, vand, vandaflening eller varme til boligselskabet, vil der blive fremsendt en opgørelse senest tre måneder efter, at vi har modtaget årsregnskabet fra værket.

Såfremt du betaler el, vand, vandafledning eller varme direkte til værkerne, vil du modtage en opgørelse direkte fra værket.