Forsikring

Bomidtvest har tegnet bygningsforsikringer på alle vore boliger, men denne forsikring dækker ikke skader på dit indbo.


Er uheldet ude, og der opstår en vand- eller brandskade i din bolig, bliver dit indbo kun dækket, hvis du har tegnet en forsikring - Få mere information her.


Det er derfor vigtigt, at du senest ved indflytning tegner en indboforsikring ved dit forsikringsselskab.

Bomidtvest har ikke tegnet glas- og kummeforsikring, og derfor anbefaler vi, at du sammen med din indboforsikring får tegnet en glas- og kummeforsikring, idet du som lejer kan opkræves betaling for sanitet mv., hvis du, din husstand eller dine gæster har udvist uforsvarlig adfærd.

 

Gode råd - hvis skaden er sket

 

Er der opstået en skade i din bolig, som gør, at du ikke længere kan bo i boligen, kan du se her, hvad du skal gøre - Information om genhusning.