Vedligeholdelses- og renholdelsesanvisninger

Loftsrum (gælder kun i lav-tæt-bebyggelse)

Det påhviler lejeren at kontrollere loftrummet for fygesne eller andre utætheder, der grundet vejrlig kan medføre skader på bygningen.

Der må ikke sættes noget ud på loftisoleringen og gangbroen skal ligeledes holdes fri.

 

Vinduer

Udvendig og indvendig rengøring af lejlighedens vinduer påhviler beboeren. Rengøring skal ske med almindelige husholdningsmidler som f.eks. Ajax.
Vindueshængsler skal ikke smøres. Eventuel smøring af bevægelige del en gang årligt er tilstrækkeligt, hvortil det anbefales at anvende syrefrit vaseline/fedt.
Tætningslister må ikke rengøres med opløsningsmidler som benzin, fortynder e. lign.

 

 

Postkasser/Brevindkast/Navneskilte

I etagebyggeri: Brevindkast er en integreret del af hoveddøren i trappeopgangen. Brevindkastet kan forsynes med et navneskilt. Navneskiltet kan også placeres ved siden af hoveddøren. Hvis der ønskes ændringer til navneskilt på brevindkastet, så giv viceværten besked.

I lav-tæt-bebyggelse: Det påhviler lejer at nedtage postkasse op til nytårsaften. Postkasserne/eller huset er forsynet med et nummer. Navneskilt må lejer selv påsætte.

 

 

Indvendige døre

Dørpladerne er udført med overflade af finér (enkle boliger har malede døre). Til rengøring af dørene anvendes et almindeligt rengøringsmiddel, der tilsættes vand. Dørpladerne afvaskes efter behov med en fugtig klud opvredet i opløsningen. VIGTIGT – der må ikke anvendes sprit, opløsningsmidler, klor- eller salmiakholdige rengøringsmidler.
Hængsler smøres efter behov dog min. en gang årligt, hvortil det anbefales at anvende syrefrit vaseline/fedt.

 

 

Dørringklokke

Lejer skal selv sørge for at udskifte batterierne til dørklokken. I tilfælde af svigt herudover, kan viceværten kontaktes.

Bor du i en bygning med nøglebrik, ligger der en vejledning under din afdeling

 

 


Køkkenelementer

Rengøring af køkkenelementer foretages med en klud eller et vaskeskind opvredet i varmt vand tilsat et almindeligt rengøringsmiddel. VIGTIGT – der må ikke anvendes sprit, opløsningsmidler, klor- eller salmiakholdige rengøringsmidler. Pas på ikke at bruge for store mængder vand, da langvarig fugtpåvirkning kan ødelægge fineren. Undgå skurepulver og skuresvampe.

 

 

Skabe

Skabe i værelse og garderobe rengøres som køkkenelementerne.

 

 

Køkkenbordpladen

Bordpladen er af spånplade belagt med laminat. Brug rent vand til daglig rengøring. Undgå sulfo i vandet, da dette giver en fedtet overflade. Pletter, der ikke kan fjernes med vand, kan ofte fjernes med lige dele klorin og vand eller med acetone. Ved brug af disse rengøringsmidler skal man sørge for udluftning og være opmærksom på, at evt. trækanter ikke tåler berøring med disse midler. Pladen vaskes af med lunkent vand efter behandling. Anvend aldrig slibende rengøringsmidler som skurepulver, ståluld, nylonsvamp og lignende, der kan ridse overfladen. Fjern straks blæk, rødvin, rødbedesaft og anden stærk frugtsaft for at undgå misfarvning af laminatet.

 

 

Emfang

Emfanget er af forskellige fabrikater. Fedtfiltret i emfanget bør rengøres mindst 2 gange årligt, så bruges der ikke så meget strøm, når du tænder emhætten. Rengøring foretages med en klud eller et vaskeskind opvredet i varmt vand tilsat et almindeligt rengøringsmiddel. VIGTIGT – emfanget må ikke rengøres med skurepulver, da det ridser emaljen/malingen. Hvis der opstår misfarvning anbefales rengøring med lige dele klorin og vand.

 

 

Køkkenvasken

Stålvasken aftørres normalt med en opvredet klud. Hvis der opstår misfarvninger, skyldes det ikke selve stålet, men urenheder i vandet eller materialer fra husholdningen. Vasken kan rengøres med skurepulver. Der kan også i handlen fås udmærkede specialpræparater til rengøring hvor bl.a. Sidol stålglans kan anbefales. Brug aldrig ståluld, da det efterlader små partikler, der kan udvikle sig til rustpletter.

 

 

Komfur

Der er forskellige modeller i boligerne. Komfurer med glaskeramiske kogeplader skal rengøres hver gang efter brug. Let eller ikke brændt tilsmudsning rengøres med en fugtig klud. Brug af rengøringsmidler kan tilsmudse glasset. Vanskelige pletter kan fjernes med specielle rengøringsmidler. Brændt overkog kan evt. fjernes med en skraber. Brug aldrig skrappe rengøringsmidler, skurepulver eller svampe med en ru overflade. 

 

 

Køleskab

Køleskabene i boligerne er af forskellige fabrikater. Rengøring foretages med en klud eller et vaskeskind opvredet i varmt vand tilsat et almindeligt rengøringsmiddel. 

 

 

Radiatorer 

Radiatorer rengøres ved støvsugning eller afvaskning med et almindeligt rengøringsmiddel. En radiator skal kun være varm foroven, så virker den korrekt. Tænk på hvad der placeres oven på eller op ad radiatoren. Den skal helst stå fri.

 

 

Låse og beslag

Låse og beslag må ikke overmales. De skal smøres efter behov. Låse må dog kun smøres med syrefri smøremidler. Er du i tvivl, så spørg viceværten.

 

  

Trægulve

Gulvene er udført i massivt træ, der er lakeret med flere lag slidstærk lak, som forsegler træets overflade.
Daglig rengøring foretages ved støvsugning eller en hårdt opvredet klud.
I tilfælde med stærk tilsmudsning rengøres med vand tilsat sæbespåner. Vandforbruget skal være moderat. Anvend aldrig sulfoholdige rengøringsmidler. Nylakerede gulve bør ikke rengøres de første 3 døgn efter lakeringen. Mærker efter skosværte og lignende fjernes med renset benzin eller mineralsk terpentin.
Vedligeholdelse: Trægulvene vedligeholdes ved lakering med vandbaseret Blitsa. Der må ikke anvendes voks eller polish. Før lakering skal gulvet vaskes i eddikesurt vand (2 dl 32 % eddikesyre til 8-10 liter vand). Herved neutraliseres sæbespånrester. Det er endvidere en god ide, at foretage en let slibning af den eksisterende gulvlak inden lakering foretages, idet dette fremmer vedhæftningen til den nye lak og fjerner overfladeridser i den eksisterede gulvlak. Eventuelle knaster og småskader kan udkittes med Junchers Kitpulver, der findes i forskellige nuancer. Læs nøje brugsanvisningen bag på lakemballagen, før lakering foretages. Ved stuetemperatur er lakken tør for let trafik efter ca. 4 timer. Fuld slidstyrke opnås efter 3 døgn. Gulvvask og pålægning af tæpper bør derfor ikke finde sted de første par dage. Det skåner gulvet at klæbe f. eks, filt under stole- og bordben.

 

  

Vinyl- og linoleumsgulve

Et vinyl eller linoleumsgulv kan få varige mærker af tunge møbler eller skarpe genstande. Farvestoffer fra spritpenne, ketchup eller andre stærkt farvede ting kan trænge ned i vinylen. Fjern altid pletter med det samme.
Vinyl tåler heller ikke organiske opløsningsmidler. Normale rengøringsmidler som brun sæbe, sæbespåner, flydende Ajax og midler med salmiak egner sig ikke til vinylgulve

Normalt er det tilstrækkeligt at feje, moppe, eller støvsuge gulvet. Brug støvsugerens børstemundstykke for ikke at ridse vinylgulvet.
Gulvet vaskes i en almindelig blanding af vand og universalrengøringsmiddel. Følg anvisningen på det enkelte rengøringsmiddel. Efterfølgende vaskes gulvet over med rent vand og herefter tørres efter med en godt opvredet moppe eller gulvklud.
Genstridige pletter kan fjernes ved at gnide let, med lidt polish på en bomuldsklud.

 

 

Terrassogulv

Terrassogulv kan rengøres med brun sæbe. Der må ikke anvendes syreholdige rengøringsmidler på gulvet.
Fuger langs gulve og sokkel er af silikone. Opdages slip og utætheder ved fugen, skal viceværten have besked, så fugen kan udskiftes. Ellers kan det give alvorlige fugtskader.

 

 

Flisegulv

Gulvklinkerne rengøres i sæbespånvand eller almindelig rengøringsmiddel. Kalkpletter kan fjernes med almindelig afkalkningsmiddel. Der må ikke anvendes syre.

Fuger langs gulve og sokkel er af silikone. Opdages slip og utætheder ved fugen, skal viceværten have besked, så fugen kan udskiftes. Ellers kan det give alvorlige fugtskader.

 

 

Flisebeklædte vægge i baderum og køkken

Vægge er delvist beklædt med fliser. Rengøring foretages med almindelige flydende rengøringsmidler. Kalkpletter kan fjernes med almindelig afkalkningsmiddel. Der må ikke anvendes syreholdige rengøringsmidler.

 

 

Malede vægge i opholdsrum og værelser 

Væggene i ovennævnte opholdsrum er tapetseret (savsmuldstapet) og malet med en maling der svarer til Flügger Flutex 5, glans 5. Vedligeholdelse skal ske med samme type maling, dog har lejeren lov til at foretage farveskift efter eget valg.

 

 

Malede vægge i køkken og badeværelser 

Vægge i køkken er tapetseret og malet med en maling der svarer til Flügger Flutex 10, glans 10. Vedligeholdelse skal ske med samme type maling, dog har lejeren lov til at foretage farveskift efter eget valg.
Vægge i badeværelser males med en vådrumsmaling indeholdende svampedræbende midler der svarer Flügger Dekso plast 25. følg nøje leverandørens anvisninger.

 

 

Malede lofter

Lofter er malet med en maling der svarer til Flügger Flutex 5, glans 5. Vedligeholdelse skal ske med samme type maling.
Lofter i badeværelser males med en vådrumsmaling indeholdende svampedræbende midler, der svarer til Flügger Dekso plast 5. Følg nøje leverandørens anvisninger.

 

 

Træværk

Fodlister, dørgerichter mv. er malet med en maling der svarer til Flügger In-exteriør 50 og skal ved vedligeholdelse vaskes med grundrens, matslibes og eventuelt spartles og males med samme type maling.