Råderet - ret til forbedringer

Som lejer bestemmer du i princippet selv, hvad der skal ændres i boligen og du skal selv sørge for, at arbejdet bliver udført og finanseret. Husk ALTID at aftale arbejdet med os inden du går i gang (ansøgningsskema nedenfor).

 

Inde i din bolig:

Som lejer har du ret til at udføre rimelige og hensigtsmæssige forbedringer og forandinger inde i boligen. Forbedrings- og forandringsarbejderne må ikke fratage boligen dens karakter af almen bolig eller eventuelle karakter af handicapegnet bolig.

 

Uden for din bolig:

Forbedrings- og forandringsarbejder uden for boligen besluttes på afdelingsmødet. Under fanen "Find afdeling" kan du finde din egen afdeling og i dokumenter se jeres råderetskatalog. Råderetskataloget oplister, hvad der i din afdeling er forbedringer og hvad der er forandinger.

 

Forbedringer giver ret til godtgørelse ved fraflytning - forandringer gør ikke.

 

Forbedringsarbejder øger det lejedes værdi og giver ret til godtgørelse ved fraflytning. Der kan ikke kræves reetablering ved fraflytning.

Forandringsarbejder forbedrer ikke det lejedes værdi og giver ikke ret til godtgørelse ved fraflytning. Forandringsarbejder kan være permanente eller arbejder, der kan kræves reetableret ved fraflytning. 

 

I denne pjece kan du læse mere om råderetten:

Pjece om råderetten

 

Søg Bomidtvest om tilladelse til forbedringer og forandringer: 

Ansøgningsskema til råderet (print, udfyld og send med posten) 

 

Her finder du eksempler på forbedringer og forandringer:

Eksempler på forbedringer og forandringer