Hvad er en helhedsplan?

 

En   helhedsplan er en plan, der på et overordnet niveau fastlægger vejstruktur,   grøn struktur, arkitektur, udbygnings- og anvendelsesmuligheder for et større   område.

 

I Bomidtvest arbejder vi for tiden med tre store helhedsplaner. Den ene i Ikast, i det område der hedder Østbyen. Det andet er i Fredensgade, Østergade og Østre Allé i Skjern, og det sidste er i Videbæk på Nørreallé og Svanevej.

 

Disse helhedsplaner involverer en stor renovering af de eksisterende bygninger, samt flere forskellige boligsociale tiltag. 

Traeer Soenderparken Oktober 2013